IC7685 Gösterge

IC7685 Gösterge
Teknik Özellikler
Ölçüm AralığıOtm. Alanlı 10,00-100,0-1000
BirimPPM, mg/l,gr/l, mbar, mmHg
GöstergeLCD
Sıcaklık Girişi RTD, PT100 3 Telli
KompanzasyonOtomatik veya Manuel
Çıkış0/20...4/20 mA
Besleme110/220 V, 5 VA
Boyutlar96x96x155 mm DIN 43700
Girişİyon Tip X- -, X-,X+, X++
Özellikler
LCD Ekran Kolay Okuma
Kolay Kalibrasyon
Beş Noktaya Kadar Kalibrasyon

Bass Instruments, IC7685 Gösterge Serileri, su yumuşatıcılarda, içme suyunda, galvanik kaplama enstitüsülerinde ölçüm yapabilmek için tasarlanmış cihazlardır. Geniş ölçüm aralığı 0,01-1000 arasında olup opsiyonel çift çıkışlara sahiptir. Klörür Florür, Kalsiyum, Su Sertlik, Amonyum, Nitrat ISE sensörleri ile uyumlu çalışabilmektedir.

Copyright 2017 Bass Instruments Her hakkı saklıdır.