uk replica watches| fake watches| uk replica watches| swiss replica watches|

Kalite

Müşteri memnuniyeti temel olan bir yaklaşım ile ve kalite anlayışını benimsemiş deneyimli, takım ruhuna sahip personelimiz ile, sektörel değişimleri, teknolojik gelişimleri  ve değişen müşteri taleplerini sürekli takip edip bünyemize adapte ederek, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunulması öncelikli kalite politikamızdır.

Ayrıca;

  • Müşterinin değişen taleplerinin zamanında tespit edilmesi, taleplere hızlı yanıt verilmesi, zamanında sevkiyat/montaj yapılması, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunulması,
  • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojinin takip edilmesi ve etkin kullanımı,
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsenmesi ve bu nedenle tüm personele kalite bilincinin yerleştirilmesi, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimlerin sağlanması, uyuma ve yaratıcılığın teşvik edilmesi,
  • Personelin mutluluğunun ve motivasyonunun sağlanması,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, kalite hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi, uygulanabilir şartları da dikkate alarak kalite anlayışının benimsenmesi

        kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda BASS INSTRUMENTS olarak kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. 

Bass Ölçme Enstrümanları, tüm faaliyetlerini ISO9001:2015 kalite standartları çerçevesinde yürütmektedir.

Bunun dışında birçok ürünüyle ilgili gerekli CE direktiflerini sağlamaktadır. Ayrıca ithal ettiğimiz tüm ürünlerimiz firmamızdan müşterilerimize sevk edilmeden önce, tüm parametreleri ayarlanıp testleri yapılmaktadır.

Copyright 2017 Bass Instruments Her hakkı saklıdır.